Follow by Email

sobota, 31 sierpnia 2013

Zwrot podatku 75 % SK 18/09Świetna wiadomość dla podatników obciążonych 75 % stawką domiaru podatkowego. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją poniższych przepisów:
2. Art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361,362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540),w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji.
3. Art. 68 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 848, 1101, 1342 i 1529) jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji.
Co w skrócie oznacza, iż podatnicy (szczególnie ci którzy dostali decyzję w latach 1998-2006 o domiarze) mogą występować do Urzędów Skarbowych o zwrot zapłaconego podatku, czyniąc to stosując procedurę wznowienia postępowania. Czas jest krótki, gdyż tylko do 27 września 2013 roku.
Ci którzy prowadzą sprawy przed organami podatkowymi albo sądami mogą podnieść zarzut niekonstytucyjności.
Śpieszcie się więc po zwrot swoich pieniędzy :).
Pozdrawiam radca prawny Adrian Goska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz