Follow by Email

sobota, 23 sierpnia 2014

Copyright trolling co robić z wezwaniem ?Copyright trolling ostatnio spędza sen z powiek tysiącom wezwanych do zapłaty, dotarł już do Polski. Pojawiły się nawet sytuacje, gdzie wezwanie otrzymuje staruszka (80 letnia) na którą zarejestrowany był internet a ona sama nie tylko nie potrafi obsługiwać komputera, ale wręcz traktuje go jako zło wcielone i trzyma się od niego z daleka.
Z punktu widzenia prawnego wezwania kierowane przez kancelarie prawne o dziwo adwokackie (!) moim zdaniem nie tyko są nieprofesjonalne, ale i godzą w zasady wykonywania zawodu adwokata jako nieetyczne, pozbawione jakiekolwiek podstawy prawnej i faktycznej, mogące wywołać u odbiorcy nie tyko obawę wszczęcia postępowania karnego, ale także mające cechy próby wyłudzenia nienależnych roszczeń.
Analiza wezwań wskazuje, iż po pierwsze wzywający prawnicy nie przedstawiają żadnego pełnomocnictwa pochodzącego od rzekomego mocodawcy oraz nie przedstawiają żadnego dokumentu świadczącego o tym, iż mocodawca legitymuje się prawem w zakresie dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu praw autorskich do utworu. Tak sformułowane wezwanie nie stanowi żadnej podstawy do kontynuowania korespondencji, gdyż nie mamy żadnej pewności co do tego, iż osoba pełnomocnika rzeczywiście jest oraz, iż mocodawca rzeczywiście posiada prawa z tytułu praw autorskich do utworu. Wypadałoby więc wezwać autora wezwania do uzupełnienia pisma o wymagane dokumenty, aby móc w ogóle podjąć merytoryczną polemikę z autorem.
Kolejna sprawa to kwestia sugerowania wszczęcia postępowania karnego wobec adresata wezwania a wręcz sugestia, że jest on już podejrzanym. W odczuciu adresatów może to wzbudzić obawę, iż organa ścigania prowadzą/będą prowadzić sprawę karną. Oczywiście jest to działanie nie tylko bezprawne i nieetyczne, mające na celu wymuszenie decyzji na adresacie o zapłacie żądań, ale i całkowicie nierzeczowe (a prawnicy profesjonalni muszą być rzeczowi). Żaden z adresatów wezwań nie jest ani osobą podejrzaną (wzywający liczy na to, iż nią nigdy nie będzie, gdyż zapłaci wykup od wszczęcia postępowania karnego)  także nie jest nawet osobą podejrzewaną. Jest za to łatwym celem, który przy tak sformułowanej treści pisma ma zapłacić. Działanie na wskroś nieetyczne i nie mające nic wspólnego z działaniem antypirackim (a pod takim sztandarem wzywający występuje).
Należy więc zaznaczyć, iż aby wobec kogokolwiek wszcząć postępowanie karne oskarżyciel (Policja, Prokurator) musi zgromadzić dowody co w przypadku naruszenia praw autorskich nie jest takie proste. Z pewnością strona umowy o świadczenie usług internetowych (osoba na którą jest internet zarejestrowany) a priori nią nie jest. A to do takich osób kierowane są wezwania. Zwykle jest to rodzic, babcia, dziadek, którzy raczej nie korzystają tak intensywnie z internetu jak młodsi członkowie rodziny. Należy pamiętać, iż osoba najbliższa ma prawo odmówić składania zeznań w postępowaniu bez podania przyczyny (tu w obawie o ewentualne narażenie na odpowiedzialność karną osoby najbliższej). Tak więc praktyczne udowodnienie winy naruszenia praw autorskich jest ogromnie trudne.
W postępowaniu cywilny także powód (wnoszący pozew) ma obowiązek dowieść naruszenia prawa a pozwany nie ma obowiązku mu w tym pomóc, osoba najbliższa także a prawo odmowy występowania w charakterze świadka.
Wszystko to sprawia, iż wezwania do zapłaty stanowią próbę kolejnego działania nakierowanego wyłącznie na zysk nie mającego wiele wspólnego z ideą walki z piractwem internetowym a wygranych spraw przez autorów wezwań jak do tej pory brak…
Dziwi bierność instytucji państwa i samorządu prawników  (UOKIK, NRA, GIODO), które w takich sprawach winny u zarodka interweniować, gdyż bez wątpienia adresaci wezwań jako strona słabsza nie są w stanie skutecznie bronić swoich praw. Zwykle działania instytucji państwowych są opieszałe i spóźnione, w przeciwieństwie do działań wzywających, wezwania spływają lawinowo a organy ścigania zalewane są doniesieniami, które nie tylko obciążą podatnika, ale i w znacząco utrudnią a może i sparaliżują ich  działanie, niewątpliwie dla uszczerbku dla wykrycia i osądzenia poważnych przestępstw, gdyż szanse na wszczęcie jakichkolwiek postępowań karnych o naruszenia praw autorskich są marne. 
Wypada dodać, iż zjawisko copyright trolling zostało już wcześniej rozpoznane w USA jak i innych krajach oraz ocenione jako nieetyczne i godzące w interesy konsumenta, prawnicy żądający zapłaty sami ponieśli dotkliwe konsekwencje zarówno finansowe jak i dyscyplinarne.

środa, 20 sierpnia 2014

UBER – pogromca korporacji taksówkowych- kilka uwag prawnych.

Z wielkim impetem wszedł na rynek warszawski tajemniczy UBER, korporacje taksówkowe zwołują nadzwyczajne narady, w środowisku zawrzało. Co to takiego ten UBER i jak wygląda sytuacja prawna osób korzystających z UBERA ?

UBER to nic innego jak aplikacja łącząca na zasadzie P2P osoby chcące skorzystać z przewozu z przewoźnikiem. Pomysł powstał w USA i tam zakorzenił się na dobre (działa w kilkudziesięciu państwach). Czy przyjmie się w Polsce? Na tę chwilę jedyne miasto, gdzie można korzystać z aplikacji to Warszawa.
Regulacje prawne w USA dotyczące podejmowania i prowadzenie działalności polegającej na przewozie osób znacząco różnią się od tych istniejących w Polsce a dokładnie w Warszawie. Duża swoboda w podejmowaniu takiej działalność (nieprofesjonalnego przewozu) w USA to podstawa sukcesu UBERA.
Generalnie, aby w Polsce podjąć działalność regularną, zarobkową przewozu osób należy zarejestrować działalność gospodarczą, uzyskać licencję na przewóz taksówką (wymogi określa art. 6 ustawy o transporcie drogowym, które nie są aż tak wyśrubowane, chodzi o niekaralność, szkolenie i kurs organizowany dość często w Warszawie przez kilka ośrodków, tytuł prawny do pojazdu, oczywiście uprawniania do kierowania pojazdem). W Warszawie wzory dokumentów można znaleźć tutaj: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/licencja-na-wykonywanie-transportu-drogowego-taks-wk

Oznacza to, iż w przypadku zarobkowego, regularnego przewozu konieczne będzie przejście normalnej ścieżki, aby zostać „rasowym” taksówkarzem. Wiązać to będzie się z nakładami w postaci organizacji przedsiębiorstwa (księgowa, taksometr, ect). Jednak czy o to pomoże UBEROWI w osiągnięciu sukcesu nad Wisłą? Pewnie nie, gdyż w USA wsiadamy nie do licencjonowanej taksówki (w większości miast są limity a licencja tzw. medalion w Nowym Yorku jest dość droga) a do prywatnego pojazdu. W Polsce możliwy jest tzw. przejazd okazjonalny, czy z grzeczności, ale jest on niezarobkowy (czyli bezpłatny i okazjonalny) tymczasem, aplikacja ma pomagać w zarabianiu pieniędzy, sama ma zarabiać (pobiera ok. 20 % od kursu). Dlatego też wszyscy, którzy myślą, iż dorobią na przewozie okazjonalnym nie rejestrując działalności mogą dość mocno zawieść się. Z pewnością organy kontroli skarbowej oraz transportu zainteresują się takimi przewozami co pociągnie za sobą konsekwencje prawne.
Dlatego też UBER to póki co świetna platforma do zamawiania taxi dla samych taksówkarzy z licencją, z pewnością część z nich skorzysta z know-how UBERA dla zwiększenia obrotów, gdyż jest ona innowacyjna i tańsza od ofert korporacji. Nadto to klient wybiera i taksówkarza i model auta, ma możliwość kierowania się opiniami innych użytkowników. Korzyści dla klienta jak widać ogromne dla kierowców tych solidnych także !
Korporacje trochę przespały moment na wprowadzenie innowacyjnej usługi i dlatego mogą muszą teraz w pośpiechu zwoływać narady. Jeżeli dodamy, iż za UBEREM stoją duże fundusze kapitałowe, które dość często prowadzą skuteczny lobbing prawny okazać się może, iż za chwilę korporacje nie zauważą, iż okazjonalnie można także zarabiać na taksówce.
Miłej podróży.

wtorek, 19 sierpnia 2014

Marzenia ZUSowców o KRUSIE

W prasie pojawiły się ostatnio informacje o firmach proponującej przejście ZUSowców na KRUS. Oferta może kusić, gdyż składki na KRUS są 3 krotnie niższe. Ale czy oferta jest warta uwagi ?
W świetle obowiązujących przepisów nic od lat się nie zmieniło a nadzieje przedsiębiorców na niższe składki szybko rozwiewam.
Po pierwsze zarówno kupno 1 ha (przeliczeniowego) czy też nabycia udziału w takowym gospodarstwie rolnym nie daje żadnej podstawy do objęcia ubezpieczeniem w KURS jeżeli taki przedsiębiorca opłaca składki w ZUS (art. 16 ust ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników). A tacy mniemam poszukują sposobu na niższe składki.
Tak więc dopóki opłacamy składki w ZUS nie ma żadnej szansy na objęcie nas ubezpieczeniem w KRUS (nawet zakup 100 ha ziemi nie zmienia tej sytuacji).
Jak już zdeterminowany przedsiębiorca z ZUS wystąpi (co wiąże się z wyrejestrowaniem działalności gospodarczej !) i zostanie objęty ubezpieczeniem w KRUS (po zakupie np. ziemi min, 1 ha przeliczeniowy), aby ponownie wrócić do legalnej działalności gospodarczej i pozostać w KRUS musi w nim płacić składki przez co najmniej 3 lata i pracować w nabytym gospodarstwie (tu mamy domniemane prawne). Co oznacza, iż przez te 3 lata firmy mieć nie może. Nie może także pracować na innej podstawie (oprócz niedoskładkowanej póki co nigdzie umowie o dzieło, którą ZUS dziś mocno kontroluje). (art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników)
Jak już poświęci się te 3 lata i ponownie założy działalność roczny dochód musi pozostać na tyle mały, aby kwota zapłaconego od niego podatku nie przekroczyła dziś 3.166 zł.
Tak więc skórka za wyprawkę.
Dodać wypada także, iż aby uzyskać emeryturę rolniczą z KRUS trzeba opłacać składki co do zasady przez 25 lat oraz osiągnąć wiek określony w ustawie (pod uwagę bierze się tylko składki opłacane w KRUS, składki płacone w ZUS nie są brane pod uwagę, inaczej niż w ZUS, który uwzględnia składki płacone w KRUS), tak więc przed decyzją o zmianie ZUS na KRUS należy rozważyć wszystkie za i przeciw, żeby uniknąć w przyszłości przykrych niespodzianek.
Podstawa prawna ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
(Dz.U. 1991 Nr 7 poz. 24).
 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910070024

Niegodność dziedziczenia cz. 2

 
Niegodność dziedziczenia a wydziedziczenie (cz. II niegodność dziedziczenia)

W prawie spadkowym regulowane są dwie instytucje z którymi każdy spadkodawca winien się zapoznać, aby świadomie podejmować decyzje majątkowe na wypadek śmierci.
Pierwsza z nich o której warto pamiętać to wydziedziczenie, o której już pisałem, dziś kilka słów o niegodności dziedziczenia.

Instytucję reguluje kodeks cywilny w art. 928 i następne.
Sens niegodności dziedziczenia sprowadza się to tego, iż w przypadku jej stwierdzenia przez sąd (niegodność nie następuje z mocy prawa konieczne jest orzeczenie sądowe, które wywołuje skutek z mocą wsteczną), spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia (tak ustawowego jak i testamentowego), tak jak by nie dożył otwarcia spadku (dzień śmierci spadkodawcy) (art. 928 § 2 kc). To oznacza:
a/. należy mu spadek przypada jego zstępnym (art. 931 § 2, 934 kc) , gdy ich nie ma w grę wchodzi zasada przyrostu (art. 965 kc - przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów)
b/. spadkobierca niegodny zostaje pozbawiony także prawa do zachowku.
c/. w sytuacji objęcia majątku spadkowego przez spadkobiercę niegodnego będzie on po uprawomocnieniu się orzeczenia stwierdzającego niegodność wydać ten majątek uprawnionym oraz rozliczyć się z jego posiadania. Jest on traktowany jako posiadacz w złej wierze
d/. jeżeli spadkobierca niegodny uzyskał wcześniej stwierdzenie nabycia spadku (w formie orzeczenia sądowego bądź notarialnego poświadczenia dziedziczenia) oraz zbył (bądź w jakikolwiek sposób rozporządził spadkiem) skutki tegoż rozporządzenia uzależnione są od dobrej albo złej wiary osoby trzeciej. Jeżeli zatem nabywa działa w złej wierze (ma wiedzę, że spadkodawca nim nie jest) prawa nie nabywa (art. 1028 kc).

Wypada w tym miejscu powiedzieć jakie to przyczyny ustawodawca uznał za odstawę do stwierdzenia niegodności orzeczenia. Przy czym jest to katalog zamknięty (wyczerpujący) i nie przewiduje się od nich żadnego wyjątku bądź stosowania ich do stanów faktycznych podobnych do tych opisanych w art. 928 § 1 kc. (wyrok Sądu Najwyższego, z 3 listopada 1955 r., III CR 999/55 (OSN 1956, nr 2, poz. 52, oraz z 10 grudnia 1999 r., II CKN 627/98 (niepubl.). A zatem nie będzie możliwe zastosowanie tej instytucji do sytuacji rażąco sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, rażąco nawet niewłaściwych zachowań spadkobiercy wobec spadkodawcy jeżeli nie mieszczą się one w poniżej wskazanych przyczynach.
Przyczyny wydziedziczenia są następujące (spadkobierca):
a/. dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
b/. podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
c/. umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Pierwsza z przyczyn wymaga spełnienia łącznie 3 przesłanek: działanie spadkobiercy musi być umyślne, musi stanowić ciężkie przestępstwo i być skierowane przeciwko spadkodawcy.
W kodeksie karnym brak jest definicji „ciężkiego” przestępstwa, dlatego też orzecznictwo cywilne wypracowało pewne wytyczne i tak za ciężkie przestępstwo należy uznać wszystkie zbrodnie (def. ustawowa znajduje się już w kodeksie karnym) oraz wszelkie formy stadialne (pomocnictwo, podżeganie a także usiłowanie), ale także występki o ile okoliczności faktyczne danej sprawy przemawiają za uznaniem występku za ciężki wobec spadkodawcy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 14 czerwca 2000 roku, I ACa 262/2000).

Druga przyczyna to sytuacje związane z próbami wpływania na wolę spadkodawcy (swobodę testowania) a związane z podstępnym bądź pod wpływem groźby nakłanianiem spadkodawcy do złożenia oświadczenia woli, którego spadkodawca w normalnych warunkach by nie złożył. A więc sytuacje, które wyniknęły z bezprawnego zniekształcenia woli spadkodawcy (chodzi tu zarówno o sporządzenie jak i odwołanie testamentu). W grę wchodzą także czynności uniemożliwiające sporządzenie testamentu (np. uporczywa odmowa pomocy w zorganizowaniu sporządzenia aktu notarialnego chorego spadkodawcy itp.). Istotne jest także i to, iż sam zamiar bądź nieudolność zachowań spadkobiercy w wyniku których oświadczenie woli zostaje prawidłowo i bez zakłóceń złożone nie stanowią przyczyny uznania za niegodnego (stanowisko to zostało uznane przez A. Szpunara, Z problematyki niegodności dziedziczenia, s . 26 Nowe Prawo 1981, zeszyt 1 oraz S. Piątowski, System Prawa Prywatnego, t. 10, s. 110)

Ostania z przyczyn to działania spadkobiercy związane z czynami dokonanymi na sporządzonym już testamencie bądź jego podrobienie.
Przy czym np. umyślne ukrycie lub zniszczenie testamentu, który następnie okazał się nieważny, nie wyłącza możliwości uznania spadkobiercy za niegodnego. Nie stanowi natomiast przyczyny niegodności zniszczenie przez spadkobiercę testamentu w przekonaniu, że jest on nieważny i wskutek tego pozbawiony znaczenia prawnego (tak wyr. SN z 10 maja 1977 r., I CR 207/77 , Lexpolonica nr 296776, OSNCP 1978, nr 2, poz. 34). Skowrońska-Bocian Elżbieta, Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki., Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 328.
Podobnie ja w przypadku zachowku prawo niweczy skutki bezprawnych zachowań w przypadku przebaczenia spadkodawcy (art. 930 § 1 kc).


Zachęcamy do dowiedzenia naszej strony www.adriangoska.pl
oraz śledzenia tweetera @AdrianGoska1 
Tekst opublikowano także na:
http://www.infor.pl/prawo/spadki/postepowanie-spadkowe/697147,Niegodnosc-dziedziczenia-a-wydziedziczenie.html

sobota, 9 sierpnia 2014

Wzór sprzeciwu od nakazu zapłatyPrzykładowy sposób wypełnienie sprzeciwu od nakazu zapłaty  do sądu w postępowaniu uproszczonym (także przed e - sądem)*


UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI
SP
SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO*
ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY*
SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY*
Data wpływu
(wypełnia sąd)
P o u c z e n i e
1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem *, to należy niepotrzebne skreślić.
2. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo skreślić.
Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić w sposób uniemożliwiający dopisywanie.
3. Do sprzeciwu (zarzutów) należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników w celu doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.
4. W wypadku gdy zarzuty i wnioski pozwanego, uzasadnienie lub załączniki nie zmieściły się w odpowiedniej rubryce, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis.
1. Sąd, do którego są składane sprzeciw lub zarzuty
(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział)
2. Sygnatura akt
SĄD REJONOWY Lublin Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny
ul. Boczna Lubomelskiej 13
20-070 LUBLINVI Nc-e
xxxxxx/11
W rubrykach 3.1.1.– 3.2.3. należy podać: imię i nazwisko osoby fizycznej bądź pełną nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej mającej zdolność sądową oraz adres (siedzibę) ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu. Strona i jej pełnomocnik mogą również podać numer telefonu.
3. Dane pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)
3.1.1. Pozwany i jego adres
3.2.1. Pozwany i jego adres

Jarosław  Kowlaski
ul. Borówkowa 13
00-950 Warszawa
PESEL: 67041300392

--------------------------------------------------------------
3.1.2. Pełnomocnik pozwanego
3.2.2. Pełnomocnik pozwanego
 -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
3.1.3. Adres pozwanego do doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)
3.2.3. Adres pozwanego do doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Czy wymieniono wszystkich pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)? (w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz DS)
tak*/nie*
W rubrykach 5.1. i 5.2. należy podać imiona i nazwiska lub nazwy wszystkich występujących w sprawie podmiotów.
5.1. Strona powodowa
5.2. Strona pozwana

 Windykacjesądowe sp. z o.o.
ul. Nakazowa 14
00-456 Wrocław
KRS 00003923939


 Jarosław Kowlaski
6. Zakres zaskarżenia nakazu lub wyroku zaocznego
- w całości*
- w części* (dokładnie określić zaskarżoną część żądania głównego lub ubocznego – np. z tytułu odsetek)
..............................................................................................................................................................
7. Zarzuty i wnioski pozwanego
Należy przytoczyć zarzuty, które pozwany, pod rygorem ich utraty, powinien zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.
- zgłaszam zarzut*
1/. przedawnienia całości roszczeń dochodzonych przez Powoda,
2/. nieprawidłowego doręczenia pozwu, nakazu zapłaty – doręczeń dokonywano na nieaktualne adresy Pozwanego – Pozwany od 2003 roku zamieszkuje w Krakowie, ul. Wygranych 100.


…………………………………………………………………………………………………………………….
(dokładnie określić jaki)

- składam powództwo wzajemne* (w takim wypadku należy wypełnić i dołączyć formularz pozwu   wzajemnego – PW)
- zgłaszam inne wnioski* (wskazać jakie)
1/. oddalenie powództwa w całości,
2/. uchylenie nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do sądu właściwości ogólnej
3/. przeprowadzenia dowodu  z:
a/. dokumentu urzędowego – dowodu osobistego – na okoliczność jego miejsca zamieszkania w okresie od 2003 roku do chwili obecnej,
b/. dokumentu urzędowego -zaświadczenia o zameldowaniu z dn. 30.10.2012 roku- na okoliczność ustalenia miejsca zamieszkania Pozwanego,


8. Żądanie zwrotu kosztów procesu

WNOSZĘ O ZASĄDZENIE OD POWODA NA RZECZ POZWANEJ KOSZTÓW POSTĘPOWANIA według norm przepisanych
9. Uzasadnienie
Należy wskazać kolejno:
                                         - fakty, które pozwany przyznaje,
                                         - fakty, którym pozwany zaprzecza,
                                         - fakty, z których wynika, że zgłaszane przez pozwanego zarzuty są zasadne.
W piśmie stanowiącym sprzeciw albo zarzuty pozwany powinien przytoczyć okoliczności faktyczne oraz dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie lub zarzutach bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Roszczenie dochodzone pozwem jest przedawnione i z tego tylko powodu powództwo podlega oddaleniu.
Z uwagi na fakt, iż Sąd wydając nakaz przyjął na podstawie art.139 § 1  kpc fikcję doręczenia poprzez tzw. podwójne awizowanie, zgodnie z przyjętym stanowiskiem SN i ugruntowanym stanowiskiem doktryny Pozwany może obalić domniemanie doręczenia pisma przewidziane w art. 139 § 1 kpc. (por. H. Pietrzkowski w Metodyka Pracy Sędziego w sprawach cywilnych, Lexis Nexis, 1997, str. 197).
 Z uwagi na fakt, iż  wskazany adres zamieszkania w tej sprawie  nie jest jej adresem zamieszkania i nie był w momencie doręczania pozwu, Sąd nie mógł skutecznie doręczyć jej pierwszego pisma w sprawie. 
Dowód:   zaświadczenie z UM, kserokopia dowodu osobistego Pozwanego
Sprzeciw wniesiony jest w terminie (pozwany dowiedział się o nakazie w dniu 10.12.2012 roku  od komornika) i nie wymaga złożenia wniosku o przywrócenie terminu, gdyż Pozwany nie uchybił żadnemu terminowi, gdyż ten rozpoczął bieg dopiero od daty dowiedzenia się o nakazie przez pełnomocnika (art. 344 § 1 kpc). (por. por. H. Pietrzkowski w Metodyka Pracy Sędziego w sprawach cywilnych, Lexis Nexis, 1997, str. 198).
Nie jest także zasadne składanie skargi o wznowienie postępowania, z uwagi na tę samą okoliczność (brak skutecznego doręczenia czyni wyrok zaoczny nieprawomocny tak w orzeczeniu SN 29.08.200 roku  w sprawie I CKN 629/00, LEX 530679, tak też Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. w wyroku z dnia 14 marca 2011 roku II Ca 115/11.)
Pozwany korzysta więc z prawa do obalenia domniemania doręczenia co oznacza, iż po wykazaniu, iż nie mógł odebrać korespondencji, gdyż nie mieszka pod wskazanymi przez Powoda adresami, sprzeciw wniesiono w terminie a z uwagi na zarzut przedawnienia zasadne jest uchylenie nakazu i oddalenie powództwa w całości.
Z tych też względów oraz z uwagi na fakt, iż Powódka wszczęła egzekucję w sprawie KMxxxxx/12 przed Komornikiem Sądowym Jackiem Koniuszym w Warszawie uchylenie nakazu zapłaty w trybie art. 505 ze zn. 34 par 1 kpc jest zasadne i jest koniczne.  Dalsze prowadzenie egzekucji naraża Pozwaną na niepowetowaną szkodę stąd wniosek ten też jest zasadny.

Z ostrożności, gdyby Sąd stwierdził, iż właściwy jest także wniosek o przywrócenie terminu pozwany   oświadcza, iż takowy składa wnosząc o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od w/w nakazu zapłaty z argumentacja jak wyżej.

10. Wnioski dowodowe
Należy dokładnie wskazać każdy wnioskowany dowód i wszystkie dane, które są niezbędne, by
sąd mógł ten dowód przeprowadzić (np.
w wypadku dowodów niedołączonych do pisma – wskazać, gdzie i u kogo się znajdują, w wypadku świadków – podać imię, nazwisko oraz adres ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu).
Należy dokładnie wskazać, który z faktów opisanych
w uzasadnieniu ma zostać stwierdzony przez przeprowadzenie wnioskowanego dowodu.
10.1.1. Zgłaszany dowód
10.1.2. Fakt podlegający stwierdzeniu


Poświadczenie o adresach i okresach zameldowania – w aktach sprawy
Obalenie domniemania doręczenia, brak zamieszkiwania pod adresem wskazanym w pozwie i w piśmie Powoda z dn. 28.02.2012 roku
10.2.1. Zgłaszany dowód
10.2.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
Kserokopia dowodu osobistego
- w aktach sprawy

Miejsce zamieszkania Pozwanego

10.3.1. Zgłaszany dowód
10.3.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

10.4.1. Zgłaszany dowód
10.4.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------
11. Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody?
(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz WD)
Dowody niezgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) i załączniku WD mogą być
w postępowaniu uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej, lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.
tak*/nie*
12. Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do pozwu dokumenty)
1) .1 odpis sprzeciwu (zarzutów) i wszystkich załączników,
2) pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową - w aktach sprawy
3) dokument lub dokumenty wykazujące upoważnienie do działania w imieniu pozwanego niebędącego osobą  fizyczną*,
4) ...........

13. Imię i nazwisko (czytelne) osoby (lub osób) wnoszącej sprzeciw (zarzuty)
oraz podpis
14. Data

Jarosław Kowlaski
12.12.2012 roku

P O U C Z E N I E
(A) Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym należy złożyć na urzędowym formularzu w sprawach, które podlegają rozpoznaniu
w postępowaniu uproszczonym, tj. w sprawach, w których powód dochodzi:
      1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,
      2) roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości, lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,
      3) roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej – bez względu na wartość przedmiotu sporu.
      W sprawach tych również pisma zawierające wnioski dowodowe i pozew wzajemny (z wyjątkiem postępowania nakazowego, gdzie jest on niedopuszczalny) należy złożyć na urzędowych formularzach.
(B) Ponadto na urzędowym formularzu należy złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach, w których powód – usługodawca lub sprzedawca, dochodzi roszczeń wynikających z umów o:
      1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
      2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,
      3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,
      4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
      5) wywóz nieczystości,
      6) dostarczanie energii cieplnej,
również wtedy, gdy sprawy te nie podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Gdy roszczenie usługodawcy lub sprzedawcy spełnia warunki wymagane do rozpoznania w trybie uproszczonym, obowiązek stosowania urzędowych formularzy dotyczy wszystkich pism wymienionych w pkt (A).
                Formularze dostępne są w budynkach sądów oraz w Internecie pod adresem www.ms.gov.pl.
                Sprzeciw lub zarzuty należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.
      Niezachowanie warunków formalnych sprzeciwu, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, sprzeciw podlega odrzuceniu.

* co prawda w postępowaniu przed e- sądem wystarczy w oświadczyć, iż Pozwany sprzeciwia się nakazowi, ale przed sądem właściwym, do którego e-sąd przekaże sprawę już to nie wystarczy, dlatego doradzam od razu podać argumentację jak w przykładzie.